مجله پزشک الکترونیک, اولین مجله صرفا الکترونیک در جامعه مطبوعات ایران است که درگذشته اقدام به انتشار اخبارپزشکی نموده و از سال 1393 صرفا اقدام به انتشار مطالب آموزشی مرتبط با توسعه پژوهش های علمی درقالب مجموعه "آموزش در پژوهش"  و انتشار مقالات آکادمیک به زبان انگلیسی دروبسایت نسخه انگلیسی زبان مجله می نماید.

 

مجموعه آموزش در پژوهش. برای دانلود هر مقاله روی عنوان مقاله راست کلیک و فایل pdf ذخیره شود

تاریخ انتشار

عنوان

شماره

بهار 1391

راهنمای قدم به قدم تهیه لیست نویسندگان، ترتیب و افیلیشن نویسندگان برای مجلات ISI

1

بهار 1391

راهنمای قدم به قدم نگارش چکیده مقاله پژوهشی برای مجلات ISI

2

تابستان 1391

راهنمای قدم به قدم تعیین مقیاسهای اندازه گیری متغیرها درآزمونهای آماری (Scales of Measurement)

3

تابستان 1391

آخرین لیست مجلات آی اس آی (ISI) کشورهای آفریقایی و ایمپکت فاکتور آنها برای سال 2011

4

تابستان 1391

آخرین لیست مجلات آی اس آی (ISI) کشور ایران و ایمپکت فاکتور آنها برای سال 2011

5

تابستان 1391

آخرین لیست مجلات آی اس آی (ISI) کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی و ایمپکت فاکتور آنها برای سال 2011

6

تابستان 1391

آخرین لیست مجلات آی اس آی (ISI) کشورهای اروپای شرقی بجزروسیه، و ایمپکت فاکتور آنها برای سال 2011

7

تابستان 1391

لیست 500 مجله برتر دنیا در Science Edition آی اس آی برای سال 2011

8

تابستان 1391

لیست پانصد مجله برتر دنیا در Social Science Edition آی اس آی برای سال 2011

9

تابستان 1391

راهنمای قدم به قدم روش رفرنس نویسی هاروارد برای مقالات آکادمیک

10

تابستان 1391

راهنمای قدم به قدم روش رفرنس نویسی APA Style برای مقالات آکادمیک

11

تابستان 1392

رفرنس نویسی به روش ونکور بزبان ساده

12

تابستان 1392

روش صحیح نگارش ابجکتیوها, هایپوتزها و سوالات پژوهش

13

تابستان 1392

مفاهیم کاربردی عمیق مرتبط با انواع هایپوتز

14

 

مطالب حدید در بهاروتابستان 93 منتشر خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

تاسیس 1386, دارای مجوزرسمی انتشار از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی, ثبت در کتابخانه ملی ایران با شماره ISSN: 2008-0913

 

از پژوهشگران برجسته که تمایل به انتشار مطالب آموزشی خود در حیطه های آموزش روش تحقیق علمی و علوم مرتبط دارند دعوت به همکاری می شود.

صاحب امتیاز ومدیر مسئول: دکترمهرداد جلالیان

ایمیل تماس: drjalalian@yahoo.com

فاکس: 02189786611

ثبت آگهی های تبلیغاتی در صفحات مطالب آموزشی منتشر شده تحت عنوان "مجموعه آموزش در پژوهش" پذیرفته می شود.